Κυριακή , Ιούλιος 15, 2018

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις Προσομοίωσης Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Στις σελίδες αυτού του site περιέχεται ένας μεγάλος αριθμός ασκήσεων που αφορούν συστήματα ψηφιακής διαμόρφωσης και μετάδοσης.
▪ Οι ασκήσεις αυτές χωρίζονται σε ενότητες, ανάλογα με τον τύπο της διαμόρφωσης και της κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται. Οι ενότητες εμπλέκουν διαμορφώσεις φάσης (PSK), ορθογωνικές διαμορφώσεις πλάτους (QΑΜ), τεχνικές συνελικτικής (convolutional) κωδικοποίησης καθώς και συστήματα Trellis κωδικοποιημένης διαμόρφωσης (TCM).
▪ Ως προς τους τύπους καναλιών μετάδοσης, οι ασκήσεις αναφέρονται σε γραμμικές και μη γραμμικές (δορυφορικές) ζεύξεις, σε ζεύξεις με παρουσία συγκαναλικών παρεμβολών και τέλος σε ζεύξεις που εμφανίζουν διαλείψεις (Rayleigh fading). Εννοείται ότι όλες οι περιπτώσεις λειτουργούν σε περιβάλλον Προσθετικού, Λευκού, Gaussian θορύβου (AWGN).  
▪ Τέλος, οι φοιτητές που θα εκτελέσουν τις ασκήσεις έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να δουν και να κατανοήσουν τη λειτουργία της διαφορικής κωδικοποίησης στην περίπτωση της διαμόρφωσης PSK, και να εισάγουν και να αξιολογήσουν τις διορθωτικές ικανότητες Reed-Solomon κωδίκων σε συνεργασία με ένα σύστημα αναδιάταξης (interleaving)

Για την εκτέλεση των ασκήσεων χρησιμοποιούνται διαφορετικές ενότητες προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά είναι διαθέσιμα με την μορφή αρχείων Matlab. Παράλληλα, είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση των ενοτήτων αυτών, μαζί με όλες τις σχετικές οδηγίες και λεπτομέρειες για την επιτυχή εκτέλεση των ασκήσεων, στο σπίτι ή στις νησίδες των Εργαστηρίων ή όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Είναι φυσικό ότι η προσπάθεια αυτή, με έντονα χαρακτηριστικά εικονικού εργαστηρίου και στοιχεία διαδικασίας εκ του μακρόθεν εκπαίδευσης (distance learning) πρέπει να συνοδεύεται από την άμεση επαφή με τον δημιουργό του site και τους συνεργάτες του. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα σχετικό forum και μια αντίστοιχη mailing-λίστα, στα οποία μπορούν να συζητηθούν όλες οι απορίες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. 

Υποστήριξη Web Browsers

Ο σχεδιασμός των σελίδων του site έγινε με γνώμονα τη σωστή χρήση των δικτυακών τεχνολογιών και ακολουθώντας όλα τα υπάρχοντα πρότυπα (standards) που υποστηρίζουν οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι web browsers.

Παρόλα αυτά ακόμα και οι πιο κοινοί browsers δεν υποστηρίζουν κάθε χαρακτηριστικό αυτών των προτύπων. Μερικοί μπορούν να υλοποιούν κάποια χαρακτηριστικά λανθασμένα. Όπου εμφανίζονται τέτοια προβλήματα σας παρακαλούμε να τα επισημαίνετε.

Οι σελίδες έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να εμφανίζονται χωρίς προβλήματα στο Netscape 6 και στον Internet Explorer 5.5 (έκδοση για PC), καθώς και στις μεταγενέστερες εκδόσεις τους. Για τυχόν προβλήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο ανάπτυξης αυτών των σελίδων.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: