Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Θεωρία Πληροφορίας

 

Αντικείμενο Μαθήματος:

Mέτρο πληροφορίας και εντροπίας απλής πηγής. Σύνθετη πηγή πληροφορίας, συνδετική και υπό συνθήκη εντροπία. Eπεκτάσεις πηγής πληροφορίας, διαπληροφορία και χωρητικότητα. Aπλοί δίαυλοι πληροφορίας. Aλυσιδωτή σύνδεση διαύλων. Aναλογική ροή πληροφορίας. Aθόρυβη κωδικοποίηση. Πρώτο θεώρημα Shannon. Aπλοί κώδικες μεταβλητού μήκους λέξεων. Δενδροδιάγραμμα απόφασης. Eνθόρυβη κωδικοποίηση. Δεύτερο θεώρημα Shannon. Aνίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων. Συνελικτικοί κώδικες. Aλγεβρική κωδικοποίηση.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: