Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Άδειες χρήσης

Τα προγράμματα που βασίζονται στην πλατφόρμα Matlab και παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την εγκατάσταση αρχείου άδειας χρήσης στον φάκελο τους.

Οι άδειες χρήσης διατίθενται κάνοντας "κλικ" στον χρόνο που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα και επιτρέπουν την εκτέλεση των ασκήσεων για εικοσιτέσσερις (24) ώρες. Η χρονική περίοδος που εμφανίζεται παρακάτω αναφέρεται στο χρονικο διάστημα που θα κατεβάσετε την άδεια. Μετά τη λήξη της αδειας(με την παρέλευση 24 ωρών απο τη στιμη που την κατεβάσατε) είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε το site και να την ανανεώσετε.

Οι άδειες έχουν τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου, το οποίο θα αποσυμπιέσετε και απλώς θα τοποθετήσετε στο subfolder της υπό εκτέλεση άσκησης.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: