Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Διάθεση Προγραμμάτων Προσομοιώσης

 

Η εκτέλεση των ασκήσεων προϋποθέτει την εγκατάσταση του πακέτου MATLAB 6.1.0.450 (ή άλλης νεώτερης έκδοσης) και μόνο, ενώ δεν είναι αναγκαία η εγκατάσταση κάποιου πρόσθετου toolbox του πακέτου. Δεν θα χρειαστεί να προγραμματίσετε σε Matlab, επομένως η γνώση της γλώσσας δεν είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των ασκήσεων.

Τα προγράμματα περιέχονται σε συμπιεσμένα αρχεία zip και πρέπει να αποσυμπιεσθούν στο subfolder "work" κάτω από το folder όπου έχετε τοποθετήσει τη Matlab. Η αποσυμπίεση δημιουργεί ένα subfolder με όνομα "ex*"

 

Ενότητα Προγραμμάτων 1

Ενότητα προγραμμάτων Προσομοίωσης 1.1

Θέμα: Προσομοίωση PSK πομποδέκτη σε περιβάλλον AWGN και αργών διαλείψεων Rayleigh με κωδικοποίηση Reed-Solomon. [1_1.zip]
και όσοι έχουν την έκδοση MATLAB 7 [1_1new.zip]

 

Ενότητα Προγραμμάτων 2

Ενότητα προγραμμάτων Προσομοίωσης 2.1

Θέμα: Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης 16-QAM, σε γραμμικό κανάλι με δύο μεθόδους α) Monte Carlo, β) Ημιαναλυτική. [2_1.zip]
και όσοι έχουν την έκδοση MATLAB 7 [2_1new.zip]

Ενότητα προγραμμάτων Προσομοίωσης 2.2

Θέμα: Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης QAM (16, 64, 256, 512-QAM), σε γραμμικό κανάλι παρουσία συγκαναλικής παρεμβολής με δύο μεθόδους α) Monte Carlo, β) Ημιαναλυτική. [2_2.zip]
και όσοι έχουν την έκδοση MATLAB 7 [2_2new.zip]

Ενότητα προγραμμάτων Προσομοίωσης 2.3

Θέμα: Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης 16-QAM, σε μη γραμμικό κανάλι με δύο μεθόδους α) Monte Carlo, β) Ημιαναλυτική. [2_3.zip]
και όσοι έχουν την έκδοση MATLAB 7 [2_3new.zip]

Ενότητα προγραμμάτων Προσομοίωσης 2.4

Θέμα: Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης 16-QAM, σε μη γραμμικό κανάλι παρουσία συγκαναλικής παρεμβολής με δύο μεθόδους α) Monte Carlo, β) Ημιαναλυτική.[2_4.zip]
και όσοι έχουν την έκδοση MATLAB 7 [2_4new.zip]

Ενότητα Προγραμμάτων 3

Ενότητα προγραμμάτων Προσομοίωσης 3.1

Θέμα: Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης 16-QAM, σε γραμμικό κανάλι με δύο μεθόδους α) Monte Carlo, β) Ημιαναλυτική. [3_1.zip]

Ενότητα προγραμμάτων Προσομοίωσης 3.2

Θέμα: Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης QAM (16, 64, 256, 512-QAM), σε γραμμικό κανάλι παρουσία συγκαναλικής παρεμβολής με δύο μεθόδους α) Monte Carlo, β) Ημιαναλυτική. [3_2.zip]

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: