Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

EEsof Advanced Design System 2008

Το Advanced Design System (ADS) είναι μια πλατφόρμα προγραμματισμού που παρέχει ένα πλήρες σύνολο προσομοιωτικών τεχνικών οι οποίες εκτείνονται από την προσoμοίωση κυκλωμάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας μέχρι και την προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε εδώ: http://edocs.soco.agilent.com/display/ads2008U1/Home

Το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (μονάδα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και δικτύων) έχει αποκτήσει και διαθέτει την πλατφόρμα για εγκατάσταση σε linux και windows.

Το εργαστήριο έχει στη διάθεσή του 20 δυναμικές άδειες για την χρήση της πλατφόρμας. Η εγκατάσταση της πλατφόρμας πρέπει να γίνει σε υπολογιστή με ΙP διεύθυνση του πανεπιστημίου.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ADS2008, πρέπει να αποκτήσουν τις σχετικές άδειεςκαι για τον λόγο αυτό πρέπει να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του server genesis.ee.auth.gr:

Αλέξανδρο Καλλιόντζη, Χρήστο Δημάκη και Διονύσιο Φραγκόπουλο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα εγκατάστασης από τις διευθύνσεις:

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/ads330r500_linux_x86.tar  (1.27 GB, για linux)

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/ads330r500_win32.zip  (1.25 GB, για windows)

 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: