Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Όροι Χρήσης

Το υλικό που περιέχεται σε αυτό το site αποτελεί πνευματικό προϊόν του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και του υπεύθυνου ανάπτυξης του site. Τίποτα από το περιεχόμενο, τον πηγαίο κώδικα ή τις εικόνες δεν μπορεί να πουληθεί, δημοσιευθεί ή διανεμηθεί χωρίς την νόμιμη άδεια του επικεφαλής του εργαστηρίου.

Χρήση του πηγαίου κώδικα

Μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, η χρήση του πηγαίου κώδικα των σελίδων αυτών, για οποιονδήποτε σκοπό καθορίζεται από τους παρακάτω περιορισμούς:

Μπορείτε

 • να χρησιμοποιείται τον πηγαίο κώδικα σε προσωπικά Internet ή intranet web sites.

 • να χρησιμοποιείται τον πηγαίο κώδικα σε εμπορικά Internet ή intranet web sites υπό

  την προϋπόθεση να είναι διαθέσιμα στο κοινό, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρηματικής

  αμοιβής.

 • να προσαρμόσετε, τροποποιήσετε ή διευρύνετε τον κώδικα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

 • να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα σε ατομικές εργασίες, επαγγελματικές και μη αλλά σύμφωνα

  τις απαγορεύσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Δεν μπορείτε

 • να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε οποιαδήποτε αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα.

 • να χρησιμοποιείται τον πηγαίο κώδικα σε εμπορικά Internet ή intranet web sites

  απαιτώντας την καταβολή χρηματικής αμοιβής, υπό οποιαδήποτε μορφή.

 • να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα με τη μορφή κάποιου πακέτου ή έτοιμου προτύπου (template).

 • να πουλήσετε η επαναδιανήμετε τον κώδικα σε οπιαδήποτε άλλη μορφή εκτός από την τρέχουσα.

 • να παραχωρήσετε τον κώδικα σε άλλα web sites ή σε δημοσιεύσεις.

 • να δημοσιεύσετε η διανείμετε κάποιο ή όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ή αρχεία.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις και όροι ισχύουν για κάθε τροποποιημένη έκδοση του τρέχοντος κώδικα. Κανένα δικαίωμα δεν παραχωρείτε. Καμμιά υποστήριξη ή εγγύηση αξιοπιστίας δεν προσφέρετε. Κάνοντας χρήση κάποιου τμήματος ή οπου του πηγαίου κώδικα των ηλεκτρονικών σελίδων, αναλαμβάνετε όλο το ρίσκο καθώς και την ευθύνη χρήσης του.

Χρήση του περιεχόμενου υλικού

Για τα έγγραφα και τα εκτελέσιμα αρχεία που περιέχονται και διανέμονται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, μέσω αυτού του site (τεκμηρίωση ασκήσεων, εκτελέσιμα αρχεία MATLAB, κ.ά.) δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Σ' αυτή την περίπτωση το υλικό αυτό δεν επιτρέπετε να διανεμηθεί ή δημοσιευθεί οπουδήποτε. Όποιος ενδιαφέρεται για τη νόμιμη απόκτηση αυτού του υλικού μαζί με τον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών προσομοίωσης μπορεί να επικοινωνεί με το δικαιούχο.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: